Proprioceptivne vježbe

...meditacija, pustolovina ili putovanje u susret proprioceptivnom sustavu - inteligenciji tijela ili prisjećanje nekih naših čula koje smo zaboravili...

Proprioceptivne vježbe osmislio je Saul Goodman (Shin Tai International, SAD) radeći i poučavajući Shin Tai tehnike rada na tijelu koje se zasnivaju na otvaranju prostora u strukturi i energetskim tijelima te pokretanju i vraćanju prostora i slobodnog pokreta energije, životne sile i radosti života. Proprioceptivne vježbe danas su važan dio učenja Saula Goodmana: LIGHT BODY ACTIVATION, SHIN TAI, CENTRAL CHANNEL i druga.

Vježbom aktiviramo proprioceptore - senzore, osjetilne stanice smještene pretežno u zglobovima, tetivama i mišićima.

Aktiviramo stanični informacijski sustav koji detektira i podržava sva tjelesna i van tjelesna poravnanja, odnosno informacije o pokretima i položaju kako fizičkog tako i naših energetskih tijela u prostoru.


Koji je cilj proprioceptivnih vježbi?

Cilj vježbi je ući u svijet proprioceptorske inteligencije i svjesno svjedočiti poravnanju fizičkog i energetskih tijela u svim životnim situacijama. Kao što proprioceptori na razini fizičkog tijela stalno daju informacije o slijedećem pokretu, tako vježbanjem možemo naučiti čuti i njihovu informaciju o slijedećem koraku u životu, što učiniti u situaciji kad ne znamo izlaz i ne znamo kuda krenuti.

Proprioceptivna svjesnost je podrška razumijevanju tokova života i podrška kreiranju nove kvalitete, novih nivoa razvoja ljudske svijesti, kreiranja i aktiviranja mudrosti, znanja i vještina s kojima smo izgubili kontakt... Poput aktivacije sonara, sposobnosti telepatije, komunikacije informacijama univerzuma i vječnosti.

Na fizičkoj razini, proprioceptivna svjesnost podrška je povećanoj i slobodnoj pokretljivosti tijela, ali osim povećanog prostora pokretljivosti zglobova i dijelova tijela, ona je podrška i većem slobodnom protoku emocija i misli, lakoći u duši, ponovnom stjecanju životne sile, snage i moći koju smo izgubili ili zablokirali u stresnim situacijama u životu.

Kako izgledaju vježbe?

Jednostavno i lako! Tijelo dovodimo u osjećaj stanja plutanja, slobodnog pokreta i lakoće u tijelu. Uz svjesno, nečujno disanje i usporen pokret tijela prolazimo kroz „vrata“ u svijet proprioceptora, u druge dimenzije, doživljaj svijeta iz stanične percepcije, drugačiji doživljaj prostora i vremena... Osvještavamo ograničenja u tijelu i pažnjom (tamo gdje je pažnja, tamo je energija!) te svjesnim, tihim dahom lakoćom prelazimo svoje granice i u vježbama i u životu.